ufabet

ความดันโลหิตสูง มีสาเหตุเกิดจากอะไร ไปหาคำตอบกัน

ความดันโลหิต มีสาเหตุเกิดจากอะไร

คือ ค่าของความดันในหลอดเลือดแดง ความดันในขณะที่หัวใจบีบตัวเป็นความดันชีสโตลิค ค่าของความดันปกติควรน้อยกว่า 140/90 มม.ของปรอท ถ้าความดันเท่ากับ 140/90 มม.ของปรอทหรือมากกว่า ถือว่ามีความดันโลหิตสูง เราจะทราบค่าของความดันโลหิตได้โดยใช้เครื่องวัดความดัน ซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบอีเลคโทรนิคส์ ค่าของความดันจะไม่คงที่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงได้ในอิริยาบถต่างๆ เช่น ขณะออกกำลัง พักผ่อน สูบบุหรี่ หรือเมื่อมีความเครียด ในปัจจุบันถือว่ค่าความดันชีสโตลิคที่สูง และความดันไดแอสโตลิคที่สูง มีความสำคัญเท่าเทียมกัน คือ สามารถทำให้เกิดโรคของสมอง ไต และหัวใจได้มากกว่าคนปกติ

ufabet

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

ประมาณ 95% ของคนที่เป็นความดันโลหิตสูง เกิดโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ประมาณ 5% เท่านั้น ที่ทราบสาเหตุ เช่น เป็นโรคไตวาย หรือมีความผิดปกติของต่อมหมวกไต หรือมีความผิดปกติของเส้นเลือดแดงบางเส้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่ ความอ้วน มีโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม และการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินควร

อาการ

ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง อาจไม่มีอาการ แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการซึ่งอาจมากหรือน้อย อาการที่พบได้บ่อย คือ ปวดหัว หรือเวียนหัว เหนื่อยง่าย บางครั้งอาจมีอาการของโรคแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง เช่น อัมพาต หรือ มีภาวะหัวใจวาย บุคคลทั่วไปควรเช็คความดันเมื่อมีโอกาส เพราะอาจมีความดันสูงโดยไม่มีอาการเลยก็ได้

ufabet

โรคแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง

  • หัวใจโต มีอาการเหนื่อยง่าย อาจมีอาการเหนื่อยหอบอย่างเฉียบพลัน
  • หลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน ซึ่งจะพบได้บ่อยมากกว่าคนปกติ
  • เส้นเลือดสมองตีบหรือแตก พบได้บ่อยมากกว่าคนปกติ
  • การทำงานของไตจะเสื่อมลงเร็วกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นความดันโลหิตอยู่ เป็นสาเหตุของโรคไตวายชนิดเรื้อรัง

การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับระดับของความดันที่ขึ้นสูงผิดปกติ ว่ามากหรือน้อย

ถ้าขึ้นสูงมากจำเป็นต้องให้ยาลดความดันทันที ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง แต่ถ้าความดันสูงเพียงเล็กน้อย แพทย์อาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เพียงอย่างเดียวก่อน ถ้าไม่ได้ผลจึงเริ่มใช้ยาลดความดัน

การรักษาโดยไม่ใช้ยา

  1. การลดปริมาณอาหารเค็ม
  2. การลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  3. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  4. งดสูบบุหรี่
  5. ไม่ดื่มสุรา หรือ ดื่มเพียงเล็กน้อย

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ international-business-careers.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated