ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต ปลื้มมหาวิทยาลัยชั้นนำรัสเซียส่ง น.ศ.แลกเปลี่ยน

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันในยุคปัจจุบัน จำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับบริบทของโลกในยุคยุคดิจิทัล จากปรากฎการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา จำเป็นที่จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง และตอบโจทย์กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในมิติที่มหาวิทยาลัยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจะเดินหน้าต่อไป คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.วัลลภกล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรนั้น ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผ่านการประเมินขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ 1 ใ10 ของประเทศนั้น น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยต่างชาติ ทั้งในเอเชีย และยุโรป สนใจที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมหาวิทยาลัยมอสโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเก่าแก่ และมีชื่อของรัสเซีย ได้ส่งนักศึกษามาหลายราย

“จากการที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศสนใจผนึกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างต่อเนื่องนั้น สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และจากกนี้ไป เพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคของการเปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ เพื่อให้ทันกับบริบทโลกในยุคดิจิทัล” ดร.วัลลภ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ international-business-careers.com

UFA Slot

Releated