การขยาย Binance ไปยังนิวซีแลนด์สร้างขึ้นจากการจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการแลกเปลี่ยน

Binance Charts Regulated Course สู่นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด […]